CHÚNG TÔI TÔN TRỌNG QUYỀN BẢO MẬT CỦA BẠN

Các Giá trị Bảo mật của Chúng tôi

Chúng tôi cam kết tạo dựng và duy trì sự tin tưởng nơi khách hàng bằng cách tuân thủ nghiêm túc các quy định sau:

Minh bạch
Chúng tôi luôn đảm bảo minh bạch và rõ ràng về cách chúng tôi lên kế hoạch thu thập và sử dụng các dữ liệu cá nhân.
Tùy chọn
Chúng tôi giúp khách hàng có những tùy chọn ví dụ như không theo dõi các lời chào bán liên quan và có quyền chỉnh sửa và xóa dữ liệu.
Tôn trọng
Chúng tôi hoạt động trên cơ sở tôn trọng các cá nhân và sử dụng dữ liệu cá nhân một cách có trách nhiệm.
Lợi ích
Chúng tôi sử dụng dữ liệu để nâng cao chất lượng cuộc sống, trải nghiệm, sản phẩm và dịch vụ.
An ninh
Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật và có tổ chức để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Giải pháp Bảo mật của Chúng tôi

Chúng tôi luôn chú trọng bảo mật dữ liệu của bạn. Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu của bạn qua nhiều nguồn khác nhau ví dụ như trang web, ứng dụng hoặc đối tác của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để mang đến cho bạn các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến đáng tin cậy, các nội dung chào bán liên quan và trải nghiệm vượt trội. Chúng tôi muốn bạn là người kiểm soát dữ liệu của chính mình.

Chúng tôi muốn được lắng nghe bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email [email protected] hoặc gọi theo số 1-888-525-8373.

Jeffrey Melucci
Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh
kiêm Trưởng phòng Pháp chế

Alison Lewis
Trưởng phòng Tăng trưởng