ZÁLEŽÍ NÁM NA OCHRANE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kontaktujte nás

Naše hodnoty v oblasti ochrany osobných údajov

Zaväzujeme sa získať a udržať si vašu dôveru dodržiavaním nasledujúcich zásad:

Transparentnosť
Naším cieľom je transparentne a jasne informovať o tom, ako plánujeme zhromažďovať a používať osobné údaje.
Možnosť voľby
Spotrebiteľom poskytujeme možnosť voľby, napríklad odhlásenie sa z odberu relevantných ponúk, a rôzne práva, napríklad na opravu a vymazanie údajov.
Rešpekt
K jednotlivcom pristupujeme s rešpektom a ich osobné údaje používame zodpovedne.
Prínosy
Vaše údaje používame na celkové zlepšenie života, skúseností, produktov a služieb.
Bezpečnosť
Vaše údaje chránime pomocou technických a organizačných bezpečnostných opatrení.

Náš prístup k ochrane osobných údajov

Sme odhodlaní chrániť vaše osobné údaje. Vaše údaje môžeme zhromažďovať prostredníctvom rôznych zdrojov, ako sú naše webové stránky, aplikácie alebo prostredníctvom našich partnerov. Vaše údaje používame na to, aby sme vám poskytli spoľahlivé a inovatívne produkty a služby, relevantné ponuky a lepší zážitok. Chceme, aby ste mali svoje údaje pod kontrolou.

Chceme si vás vypočuť. Ak máte otázky, obráťte sa na nás. Môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese [email protected] alebo telefonicky na čísle 1-888-525-8373.

Jeffrey Melucci
Vedúci oddelenia obchodného rozvoja
a právneho oddelenia

Alison Lewis
Vedúca oddelenia rastu